Ersättningsköldmedieladdningar

 • Environmentally Refrigeration Patent

  Miljökylpatent

  1. WVCP-serien anta lågtemperaturblandat köldmedium
  2. Miljövänligt HFC-blandat köldmedium, exklusive CFC/HCFC
  3. Systemet har ingen oljeblockering och stabil driftprestanda
  4.Hög energieffektivitetsförhållande
  5.Brett utbud av tillämplig kylvattentemperatur
  6. Stor latent avdunstning, snabb kylning och avfrostning
  7. Kompressorn har goda driftsförhållanden, stor lufttillförselkoefficient, låg sug- och utloppstemperatur
  8. Stark funktion för självkoordinering av köldmediedrift.
  9.Dess kemiska egenskaper är stabila, giftfria och ej brandfarliga.